Search your favorite song for free

1. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:06
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Katma değer vergisi dışında tüketim üzerinden alınan diğer vergileri listeleyebileceksiniz. Özel tüketim vergisi ile ilgili genel ...


2. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:28
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Katma değer vergisinin tarihsel gelişimini açıklayabileceksiniz. Katma değer vergisinin genel özelliklerini sıralayabileceksiniz.


3. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:53
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Emlak vergisinin varlık sebebini ve temel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Bina vergisini değerlendirebileceksiniz. Arazi vergisini ...


4. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:08
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Katma değer vergisinde ihracat istisnasını açıklayabileceksiniz. Katma değer vergisinden istisna edilen diğer işlemleri ...


5. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 8:15
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Veraset ve intikal vergisinin genel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Veraset ve intikal vergisine ilişkin vergi güvenlik önlemlerini ...


6. TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:05
 • By
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebileceksiniz. Serbest meslek faaliyetinin temel özelliklerini ...


7. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:06
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Ücreti tanımlayabilecek ve özelliklerini ayırt edebileceksiniz. Ücretlerin gerçek usulde tespitini yapabilecek ve asgari geçim ...


8. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:53
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Damga vergisini tanımlayabilecek; bu verginin diğer mali yükümlülüklerden farklarını saptayabileceksiniz. Damga vergisinin bir ...


9. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:09
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

Harç kavramını, harç çeşitlerini, ne zaman, ne miktarda ve nasıl alındığını açıklayabileceksiniz. Harçlarda dikkat edilecek önemli ...


10. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite3 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 5:26
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite3 Özet

Ücreti tanımlayabilecek ve özelliklerini ayırt edebileceksiniz. Ücretlerin gerçek usulde tespitini yapabilecek ve asgari geçim ...


11. VERGİ HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:42
 • By
VERGİ HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

Vergilendirme sürecini analiz edebileceksiniz. Vergi alacaklısı ve vergi borçlusu kavramları ile vergiyi doğuran olay arasındaki ...


12. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:23
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Belediye gelirlerini ifade edebileceksiniz. Belediye vergi, harç ve katılım paylarını açıklayabileceksiniz.


13. GENEL VERGİ HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:04
 • By
GENEL VERGİ HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasında benimsenen ilkeleri özetleyebileceksiniz. Türk Vergi Kanunlarının yer ...


14. TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 8:48
 • By
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

İşletme hesabı esasında ticari kazancın tespitini açıklayabileceksiniz. Ticari kazancın basit usulde tespitini, basit usulden ...


15. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 9:53
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Ticari kazancı tanımlayabilecek ve vergilendirilme rejimlerini açıklayabileceksiniz. Ticari kazançlarda bilanço ve işletme hesabı ...


16. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 9:52
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Gelirin özelliklerini ve gelir vergisine konu olan kazanç ve iratları açıklayabileceksiniz. Gelirin kapsamının belirlenmesiyle ilgili ...


17. VERGİ CEZA HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 8:44
 • By
VERGİ CEZA HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Vergi kabahatlerini tanımlayabileceksiniz. Vergi ziyaı kabahatini ve yaptırımlarını açıklayabileceksiniz. Genel usulsüzlük ...


18. VERGİ HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:24
 • By
VERGİ HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Vergi alacağını devlet adına toplayan vergi idaresinin yapılanmasını açıklayabileceksiniz. Mükelleflerin yükümlülüklerine uyup ...


19. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:08
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Gelirin yıllık beyannamede toplanması esaslarını açıklayabileceksiniz. Yıllık beyannamede gelirden yapılacak indirimleri ...


20. VERGİ İCRA HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 9:53
 • By
VERGİ İCRA HUKUKU - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Tecil ve tecil koşullarını açıklayabileceksiniz. Aciz hâlini tanımlayabileceksiniz. Yürütmenin durdurulması hâlini ...