Search your favorite song for free

1. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 9:53
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Ticari kazancı tanımlayabilecek ve vergilendirilme rejimlerini açıklayabileceksiniz. Ticari kazançlarda bilanço ve işletme hesabı ...


2. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:28
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Katma değer vergisinin tarihsel gelişimini açıklayabileceksiniz. Katma değer vergisinin genel özelliklerini sıralayabileceksiniz.


3. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 9:52
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Gelirin özelliklerini ve gelir vergisine konu olan kazanç ve iratları açıklayabileceksiniz. Gelirin kapsamının belirlenmesiyle ilgili ...


4. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite2 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 7:42
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite2 Özet

Ticari kazancı tanımlayabilecek ve vergilendirilme rejimlerini açıklayabileceksiniz. Ticari kazançlarda bilanço ve işletme hesabı ...


5. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:06
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Katma değer vergisi dışında tüketim üzerinden alınan diğer vergileri listeleyebileceksiniz. Özel tüketim vergisi ile ilgili genel ...


6. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:08
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Katma değer vergisinde ihracat istisnasını açıklayabileceksiniz. Katma değer vergisinden istisna edilen diğer işlemleri ...


7. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:06
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Ücreti tanımlayabilecek ve özelliklerini ayırt edebileceksiniz. Ücretlerin gerçek usulde tespitini yapabilecek ve asgari geçim ...


8. VERGİ HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:24
 • By
VERGİ HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Vergi alacağını devlet adına toplayan vergi idaresinin yapılanmasını açıklayabileceksiniz. Mükelleflerin yükümlülüklerine uyup ...


9. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite1 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:48
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite1 Özet

Gelirin özelliklerini ve gelir vergisine konu olan kazanç ve iratları açıklayabileceksiniz. Gelirin kapsamının belirlenmesiyle ilgili ...


10. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:53
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Emlak vergisinin varlık sebebini ve temel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Bina vergisini değerlendirebileceksiniz. Arazi vergisini ...


11. GENEL VERGİ HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:59
 • By
GENEL VERGİ HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Vergi hukukunun kaynaklarını çeşitli ölçütlere göre sınıflandırabileceksiniz. Yasama, yürütme ve yargı organlarınca yürürlüğe ...


12. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 9:29
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Gayrimenkul sermaye iratlarını ve mükellefini tanımlayabileceksiniz. Gayrimenkul sermaye iratlarının tespitini ve ...


13. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:04
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Kurumlar vergisinin konusunu açıklayabileceksiniz. Kurumlar vergisinde tam ve dar mükellef ayırımını yapıp, bu verginin ...


14. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:23
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Belediye gelirlerini ifade edebileceksiniz. Belediye vergi, harç ve katılım paylarını açıklayabileceksiniz.


15. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:08
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Gelirin yıllık beyannamede toplanması esaslarını açıklayabileceksiniz. Yıllık beyannamede gelirden yapılacak indirimleri ...


16. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:53
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Damga vergisini tanımlayabilecek; bu verginin diğer mali yükümlülüklerden farklarını saptayabileceksiniz. Damga vergisinin bir ...


17. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:09
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

Harç kavramını, harç çeşitlerini, ne zaman, ne miktarda ve nasıl alındığını açıklayabileceksiniz. Harçlarda dikkat edilecek önemli ...


18. ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 8:15
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU II - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Veraset ve intikal vergisinin genel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Veraset ve intikal vergisine ilişkin vergi güvenlik önlemlerini ...


19. TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 8:48
 • By
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

İşletme hesabı esasında ticari kazancın tespitini açıklayabileceksiniz. Ticari kazancın basit usulde tespitini, basit usulden ...


20. ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite5 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 6:29
 • By
ÖZEL VERGİ HUKUKU I - Ünite5 Özet

Gelirin yıllık beyannamede toplanması esaslarını açıklayabileceksiniz. Yıllık beyannamede gelirden yapılacak indirimleri ...