Search your favorite song for free

1. SOSYOLOJİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:56
 • By
SOSYOLOJİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Sosyolojik imgelemi tanımlayabileceksiniz. Aydınlanma düşüncesinin önemini açıklayabileceksiniz. Modern toplumların ...


2. KENT SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:59
 • By
KENT SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Kentsel uygarlıkların kökenini ve özelliklerini sıralayabileceksiniz. Ortaçağ kentinin gelişimini ve özelliklerini ifade edebileceksiniz.


3. SOSYOLOJİYE GİRİŞ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:09
 • By
SOSYOLOJİYE GİRİŞ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Sosyolojiyi tanımlayabileceksiniz. Sosyolojik bakış açısını açıklayabileceksiniz. Sosyolojinin temel kavramlarını ...


4. SOSYOLOJİ I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 11:30
 • By
SOSYOLOJİ I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Toplumsal değişme kavramını tanımlayabileceksiniz. Toplumsal değişme kuramlarını açıklayabileceksiniz. Modernitenin kurumsal ...


5. MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:19
 • By
MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

İşlevselciliğin temel özelliklerini özetleyebileceksiniz. Comte, Spencer, Durkheim, Malinowski ve Radcliffe-Brown'un işlevselciliğin ...


6. DİN SOSYOLOJİSİ - Ünite1 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 6:14
 • By
DİN SOSYOLOJİSİ - Ünite1 Özet

Sosyolojiyi ve din sosyolojisini tanımlayabileceksiniz. Din sosyolojisinin konusunu açıklayabileceksiniz. Din sosyolojisinde ...


7. Sosyolojiye Giriş (1. ünite)

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 44:01
 • By
Sosyolojiye Giriş (1. ünite)

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Resmi YouTube Hesabıdır.


8. DİN SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 2 months ago
 • Duration: 10:13
 • By
DİN SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Sosyolojiyi ve din sosyolojisini tanımlayabileceksinizsiniz. Din sosyolojisinin konusunu açıklayabileceksinizsiniz.


9. SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:09
 • By
SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Bilim, bilimsel bilgi ve yöntem kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Aydınlanma düşüncesinin temel ilkelerini açıklayabileceksiniz.


10. SOSYOLOJİ I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:24
 • By
SOSYOLOJİ I - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Kültür kavramını, kültürün maddi ve manevi ögelerini tanımlayabileceksiniz. Etnosantrizm, kültürel görecelik ve kültürel çeşitlilik ...


11. DAVRANIŞ BİLİMLERİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 10:00
 • By
DAVRANIŞ BİLİMLERİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Sosyolojiyi tanımlayarak ilgi alanlarını açıklayabileceksiniz. Sosyolojinin bakış açısını açıklayabileceksiniz. Sosyolojinin diğer ...


12. KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:55
 • By
KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Sosyolojinin doğuşunda etkili olan temel faktörleri sıralayabileceksiniz. Bilimsel devrimlerin sosyolojinin doğuşu üzerindeki ...


13. SOSYAL PSİKOLOJİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:53
 • By
SOSYAL PSİKOLOJİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Sosyal psikolojiyi tanımlayabileceksiniz. Sosyal psikolojinin nasıl bir tarihsel gelişim gösterdiğini bileceksiniz. Sosyal psikoloji ...


14. TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 11:49
 • By
TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Batı ile ilişkiler ve yenilik hareketlerini açıklayabileceksiniz. 19. Asırda Türk düşüncesini özetleyebileceksiniz. Türk düşüncesinde ...


15. KAMU YÖNETİMİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 9:40
 • By
KAMU YÖNETİMİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Yönetim kavramını ve yönetimin unsurlarını açıklayabileceksiniz. Kamu yönetimine ilişkin kavramları tanımlayabileceksiniz.


16. KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 11:35
 • By
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Kültürün temel var oluş nedenini ve bunun insan türüyle olan ilişkisini özetleyebileceksiniz. Kültürü oluşturan bileşenlerin ...


17. KÜLTÜR TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 12:30
 • By
KÜLTÜR TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Kültür kavramının çok içerikli özelliklerini açıklayabileceksiniz. Yeryüzü uygarlıklarının genel özelliklerini tartışabileceksiniz.


18. PSİKOLOJİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:46
 • By
PSİKOLOJİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Psikoloji bilimini tanımlayabileceksiniz. Bilimsel yöntemin özelliklerini açıklayabileceksiniz. Psikoloji biliminin tarihsel gelişimini ...


19. EKONOMİ SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 15:28
 • By
EKONOMİ SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Ekonomi sosyolojisini tanımlayabilecek, konusunu ve bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını açıklayabileceksiniz. Ekonomi ...


20. MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 11:27
 • By
MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

İşlevselciliğin temel özelliklerini özetleyebileceksiniz. Comte, Spencer, Durkheim, Malinowski ve Radcliffe-Brown'un işlevselciliğin ...