Search your favorite song for free3. Kahpe Bizans - İmparator

 • Duration: 203
 • Channel: music

4. Kılıçdaroğlu vs Rte

 • Duration: 85
 • Channel: fun
Kılıçdaroğlu vs Rte

Sibel Can'ın "Padişah" şarkısı ile Rte'ye gönderme yapan Kılıçdaroğlu'na reisin cevabı gecikmedi. (İşitme engelliler için altyazı eklendi.)


5. Kahpe Bizans Trailer

 • Duration: 126
 • Channel: shortfilms
Kahpe Bizans Trailer

No overview found.


6. İbrahim Tatlıses - YIKILMIŞIM BEN & ACI GERÇEKLER

 • Duration: 415
 • Channel: music
İbrahim Tatlıses - YIKILMIŞIM BEN & ACI GERÇEKLER

Yolun düşer meyhane üstüne... İçtikçe aklına sevgilin gelir!!!


7. İbrahim Tatlıses - FELEK & YAŞAMAK BU DEĞİL

 • Duration: 310
 • Channel: music
İbrahim Tatlıses - FELEK & YAŞAMAK BU DEĞİL

Felek! Senin de bir gününü görmedim...


8. Fatih Terim'e "İmparator"luk Teklifi

 • Duration: 164
 • Channel: sport
Fatih Terim'e

'Kahpe Bizans-2'nin hazırlıklarına start veren Gani Müjde, imparator rolünü Fatih Terim'in oynamasını istiyor.Haber http://haberler.com/fatih-terim-e-imparator-luk-teklifi-7045566-haberi/


9. Meşhur Adana Çiftetelli Oyun Havası Solist: Oya Ay Doğar Ayazlanır Çukurova Yöre Türkü Oynak Neşeli OyunHava Oyna Düğün Salonu Kıvırt Çalkala roman Göbek At çingen Göbek At Oryantel Dansöz Dans Kız kadın Çengi saz Solo Oynat nasıl

 • Duration: 188
 • Channel: music
Meşhur Adana Çiftetelli Oyun Havası Solist: Oya Ay Doğar Ayazlanır Çukurova Yöre Türkü Oynak Neşeli OyunHava Oyna Düğün Salonu Kıvırt Çalkala roman Göbek At çingen Göbek At Oryantel Dansöz Dans Kız kadın Çengi saz Solo Oynat nasıl

Güneş Yakartepe " Ay Doğar Ayazlanır (Adana çiftetellisi) Türkü ve Oyun Havası " Eserinin Eşlik Senfonik Çok sesli Notalarını yazdı ve Piyano ile icra etti ve Söyledi, Vokalist Oya Yıldız Ona Sesiyle eşlik etti. Gün doğar beyazlanır Gelin olacak kızlar Hem gider hem nazlanır Haydi çiftetelliye Ayşe Fatma Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse elliye Ay doğar batar şimdi Yüklenir gatar şimdi Ben yarim kölesiyim İsterse satar şimdi Haydi çiftetelliye Ayşe Fatma Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse elliye Al beni ele beni Kalbur al ele beni Seveceksen kendin sev Sevdirme ele beni Haydi çiftetelliye Ayşe Fatma Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse elliye Ay Doğar Ayazlanır çiftetelli çifte telli Sözleri, Akor Merkezi yayınlanmıştır. İçerik Kısa Linki adana yöresi turkuleri ay doğar ayazlanir sarki sozu sarki Videoyu Beğendiniz mi? Ay Doğar Ayazlanır Sözleri sayfasını Şimdi paylaşın: Adana Yöresi Türküleri - Ay Doğar Ayazlanır - Sözleri Puanlama: 10 kişi Metin boyutu: + Büyült Küçült Ay doğar ayazlanır Adana Yöresi Türküleri - Ay Doğar Ayazlanır Şarkı Sözü Lyrics Adana Yöresi Türküleri diğer şarkı sözleri Adana Genel Bilgi Çukurova Bölgesi'nde Seyhan Nehri'nin kolay geçit veren yerinde kurulmuş ve Bölgenin merkezi olmuştur. Akdeniz kıyısından kuzeye doğru, Toroslar'ın güney yamaçlarına kadar uzanan Adana'nın doğusunda Gaziantep ve Kahramanmaraş, kuzeyinde Kayseri, batısında Niğde ve İçel, güneydoğusunda da hatay illeri yer almaktadır. Bölgenin hemen hemen yarısı Toroslar'ın ve Antitorosların uzantıları ile kaplıdır. Niğde ile olan sınırını Orta Torosların bir parçası olan Ala Dağlar oluşturur. Bu dağlar Seyhan Irmağı'nın kollarından Zamantı, Körkün, Pozantı ile yer yer kesilir. Türkiye'nin en önemli akarsularından Seyhan ve Ceyhan ırmaklarınca da sulanır. Adana ovaları Toroslardan kaynaklanan bu ırmakların taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Dörtyolağzı Eski çağlardan beri askeri ve ticari yollar üzerinde bulunuşundan ötürü tarihin çeşitli dönemlerinde istilâlara maruz kalmıştır. MÖ.XV.yüzyılda kentin bulunduğu Kilikya bölgesi Hititlerin egemenliği altına girerek Hitit Federasyonu'ndan Kızwatna Krallığına bağımlı olmuştur. Kızwatna Krallığının bir şehri olan Adana'nın ismi Boğazköy'de ele geçen tabletlerde "Uru Adania" olarak geçmiştir. Bununla beraber çevrede Hitit dönemine ve Kral Asitavandas zamanına ait pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Kilikya Bölgesinin Akdeniz'e açılan koyları, zengin gümüş madenleri, ormanları ve bereketli toprakları Asurluların dikkatini buraya çekmiştir. Asurlular bir süre bölgeyi egemenlikleri altına almışlarsa da sonunda Kilikyalılar onlara karşı ayaklanmışlardır. MÖ.VI.yüzyılın ortalarında Kilikya Bölgesi ile birlikte Adana Perslerin eline geçmiş ancak, MÖ.333 yılında Büyük İskender'in Pers İmparatoru Darius'u Adana'nın doğusundaki Dörtyol-Payas Ovası'nda yenmesinden sonra Makedonyalıların egemenliğine geçmiştir. Büyük İskender İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra bölge Seleukosların payına düşmüştür. Sabancı Merkez Cami Anavarza Kozan Akdeniz korsanlarının, Roma deniz ticaretine ağır darbeler vurmasından ötürü, Roma buraya güçlü bir ordu göndermiştir. Romalılar ilk savaşta başarılı olamamışlar, Pompeus'un emrine bütün eyalet kuvvetleri verilmiş ve bunlara 500 savaş gemisi de katılmıştır. Romalılar korsanların kalelerini ele geçirmiş ve böylece Kilikya bölgesi Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılmıştır. İmparator Hadrianus MS.120-135 yıllarında Adana'ya önem vermiş ve burasını önemli bir ticaret merkezi haline getirmiştir. MS.395'de Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra Adana, Doğu Roma'nın yönetimine girmiş, İmparator Iustinianus (527-565) zamanında şehir imar edilmiş, köprüler, kemerler ve su yolları, hamamlar yapılmıştır. MS.VII.yüzyılın ortalarında Arap akınlarının Anadolu'ya yönelmesinden sonra, Emevi halifesi Abdülmelik (685-705) şehri ele geçirmiş ve İslâm kültürünün kökleşmesinde etkili olmuştur. MS.XII.yüzyılda şehir Haçlılar tarafından istilâ edilmiş, zaman zaman Bizans ile Kilikya'daki Ermeni Prensliği arasında el değiştirmiştir. MS.XIII.yüzyılda Memlûklular Ermeni Prensliğini ortadan kaldırmış, Horasan'dan gelen oğuzların Yüreğir boyundan Ramazanoğulları Adana'ya yerleşmiştir. Ramazanoğulları Beyliği Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır'ın Kölemen sultanları arasında sıkışıp kalmıştır. Şar Antik Kenti-Tufanbeyli Adana bölgesi Yavuz Sultan selim'in Mısır seferi sırasında (1517) Osmanlı topraklarına katılmışsa da, Ramazanoğlu Mahmut Bey'in Yavuz Sultan selim ile Mısır Seferine katılması ve Adana şehrinin anahtarını Ona vermesinden ötürü eyaletin yönetimi bir süre daha Ramazanoğulları'nın elinde kalmıştır. Ramazanoğulları babadan oğula geçen valilik sistemi ile Adana ve Çukurova bölgesini Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalarak idare etmiştir. XIX.yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğuna karşı isyan eden Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Adana'yı ele geçirmiş, Kütahya Antlaşması (1833) ile Mısır'a bağlanmış, ardından yapılan Londra Antlaşması


10. ANKARA’NIN BAĞLARI Piyano Türkü Yöre Angara Orkestra Opera Devlet Bale Oynak Neşeli Oyna Düğün Salonu Kıvır Çalkala ''İp Attım Ucu Kaldı'' Ankaranın 06 Plaka Tbbm TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Son Tutanak Genel Kurul Gündem Komisyon Gelen Kağıt Hikayesi Ba

 • Duration: 323
 • Channel: music
ANKARA’NIN BAĞLARI Piyano Türkü Yöre Angara Orkestra Opera Devlet Bale Oynak Neşeli Oyna Düğün Salonu Kıvır Çalkala ''İp Attım Ucu Kaldı'' Ankaranın 06 Plaka Tbbm TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Son Tutanak Genel Kurul Gündem Komisyon Gelen Kağıt Hikayesi Ba

Piyanist Güneş Yakartepe " Ankara'nın Bağları " Türküsünü Piyano çaldı ve Söyledi. Solistimiz Vokalde Ona Eşlik Etti. Çok sevilen Eserleri Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Güzel Yorumlarınızı bekliyorum. İp attım ucu kaldı da Daraz da gücü kaldı Ben sevdim eller aldı İçimde acı kaldı Ankara'nın bağları da Büklüm, büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun da Kaldıramıyon kolları Anmayı yüke koydun da Ağzını büke koydum Aldın yari elimden Boynumu büke koydun Ankara'nın bağları da Büklüm, büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun da Kaldıramıyon kolları Astarda urganım varda Yün basma yorganım var O yar senin derlerse On koyun kurbanım var O yar benim derlerse On koyun kurbanım var Ankara'nın bağları da Büklüm, büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun da Kaldıramıyon kolları Ankara Kalesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir kale. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Romalılar, Bizanslılar hakimiyetinde kalan kale, 1073 yılında Selçukluların eline geçmiştir. 1101 yılında Haçlılarca ele geçirilen kale 1227 yılında tekrar Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde onarılan ve eklemeler yapılan kale Osmanlı döneminde 1832'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından onarımdan geçirilmiştir. Kale yapısında rastlanan heykel, lahit, sütun başlıkları kalenin yapımı ve onarımında etrafta bulunan malzemelerden yararlanıldığını göstermektedir. Kalede roma dönemine ait kalıntılar dikkati çekerse de büyük ölçüde Bizans döneminde yapılmıştır. İmparator II.Consantantinus MS.668 'de Dış kaleyi yaptırmıştır, İmparator Isaurili III.Leonise kale duvarlarını onarırken iç kale surlarını yükseltmiştir. Bunun ardından İmparator Nikoporos 805'te , İmparator Bazileus 859'da bu kaleyi onarmıştır. Kalenin yerden yüksekliği 110m'dir. Ankara Kalesi dışarıdan görümüne göre daha büyüktür. Ayrıca kale her yıl çeşitli festivallere de ev sahipliği yapmaktadır. angara Ankara Kalesi en fazla yaz dönemlerinde ilgi çekici bir hal almaktadır. Bu dönemlerde kale içinde çeşitli festivaller düzenlenmektedir. Bu festivallerde kale daha güvenli bir yer halini almakta, turistler açısından da daha rahat gezilebilmektedir. Çeşitli müzik ve görsel sanat etkinlikleriyle şenlenen Ankara Kalesi bu dönemlerde ve bazı hafta sonlarında biraz canlanmaktadır. Ankara Kalesi içinde bulunan taşlar kalenin en ilgi çekici yanları arasındadır. Bin yıldan fazla bir süre önce inşa edilmiş kaledeki mühendislik bir hayli şaşırtıcıdır. Bu mühendislik dev gibi taşların kale burçlarında yer almasını sağlamış, kaleyi gayet sağlam kılmıştır. Ankara Kalesi Ulaşım Ankara Kalesi istikametine çalışan çok sayıda EGO otobüsü bulunmaktadır. Bu otobüslere binilerek Bent deresi Caddesi durağında inildiğinde Ankara Kalesi’ne ulaşmak mümkündür ANKARA KALESİ: Bütün Anadolu kaleleri gibi, Ankara Kalesi’nin de tarihi şehrin tarihiyle beraberdir. Nasıl Ankara şehrinin kuruluş yılı ve kurucusu kesin olarak tesbit edilememişse, kale için de durum aynıdır. Dış kale surları, iç kalenin kuzey-batısında Bent Deresi’ne yukarıdan bakan kuleden başlar, karşı yamaçtaki Hıdırlık tepesine tırmanır. Sonra gene vadiye döner, Çankırı Kapısı’na ulaşır. Çankırı Kapısı’ndan güneye doğru bir kavis çizen dış surlar, İstanbul Kapısı’na (şimdiki Ulus Meydanı), İzmir Kapısı’na, ve Erzurum Kapısı’na kadar uzanırdı. Sonra kuzeye doğru dönen sur, Aynalıkapı’dan (Kara Mustafa Paşa hamamının doğusunda), Kayseri Kapısı’ndan geçerek Kayabaşı mahallesini çevirir, iç kalenin güneydoğu köşesine dayanırdı. Sur içinde kalan kısımda evler, bahçeler ve mezarlık vardı. Evliya Çelebi’nin 1648 yılında gezdiği Ankara Kalesi için verdiği bilgilere göre, kalenin güvenliğini sağlamak için, kapısının dışında ve içinde nöbetçiler dolaştırırdı. Kale muhafızı kaleden çıkınca öldürülür, yahut hapsolunurdu. Çünkü, «düşmanlar bu metin kalenin bir taşına bin baş verip, yüz bin savaş etmeye razı» idi. Abaza Mehmet Paşa, Erzurum’da devlete baş kaldırarak yüz bin askerle kaleyi almaya geldiğinde, şehrin varoşuna dayanmış, fakat İç kaleyi alamamıştır. Ankara Kalesi, tarihi değeri ve askeri gücü yanında, şehre verdiği manzara ve heybet bakımından da görülmeye değer bir eserdir. ANKARA’NIN BAĞLARI Piyano Türkü Yöre Angara Orkestra Opera Devlet Bale Oynak Neşeli Oyna Düğün Salonu Kıvır Çalkala ''İp Attım Ucu Kaldı'' Ankaranın 06 Plak ANKARA’NIN BAĞLARI Piyano Türkü Yöre Angara Orkestra Opera Devlet Bale Oynak Neşeli Oyna Düğün Salonu Kıvır Çalkala ''İp Attım Ucu Kaldı'' Ankaranın 06 Plaka Tbbm TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Son Tutanak Genel Kurul Gündem Komisyon Gelen Kağıt Hikayesi Başkent Bağ Ödev Sonraki Türkçe Anonim Ortaokul 5 Puan En İyi 2013 Türk1 2 Kullanıcı Ankaralı Coşkun Avatarı 06 Plaka Do 1 2 ŞİKAYET BİLDİR Ekleyen Etiketler Yorum E Posta En Popüler Bölge Söz Şarkı Turkce Muzik Net Oyunhava ANA SAYFAÖğren Öğrenci Piyanist Çengi Dansöz Kız Düğün Kına Gecesi Nasıl Oynanır Türkü


11. MAÇKA YOLLARI TAŞLI Trabzon KARADENİZ Yöreleri Enstrumantal Fon Piyano Sürmene Türküleri Müzikleri Horonu TrabzonSPOR SPOR BOrDO mavi Eser Video Mp3 Ses Şarkı Sözü Akoru Özgün Özel Meşhur yöre Bölge İnstrumantal Karaoke Ezgi Slow Sözsüz Müzik İÇİN FON MÜZ

 • Duration: 271
 • Channel: music
MAÇKA YOLLARI TAŞLI Trabzon KARADENİZ Yöreleri Enstrumantal Fon Piyano Sürmene Türküleri Müzikleri Horonu TrabzonSPOR SPOR BOrDO mavi Eser Video Mp3 Ses Şarkı Sözü Akoru Özgün Özel Meşhur yöre Bölge İnstrumantal Karaoke Ezgi Slow Sözsüz Müzik İÇİN FON MÜZ

Enstrumantal Türküleri Piyano Sesleri ile Dinlediniz mi?. Çok sesli (Senfoni) Form ile Türkülerimizi Acaba Sevecek misiniz? Piyanist Güneş Yakartepe, "Maçka Yolları Taşlı " Türküsünü Piyano Notalarını yazdı, Senfonik Form ile Piyano çaldı. Türk Halk Müziği Enstrumantal Türküler Solo Piyano Serisi: 3 Çok sevilen Türkülerimizi Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider. Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı (Gel uyu sarı saçlım) Ne oldu sana yavrum Böyle gözlerin yaşlı Dereler akar akar Karışır denizlere Kurban olayım yavrum O sevdalı yüzlere Yukarı gel yukarı Irmağın gözündeyim Eller ne derse desin Ben gene sözümdeyim Sis dağının başları (Gız tarlanın başları) Duman değil kar idi Sevdiğim senin ile Ne günlerim var idi Bahattin Çamur ali Sürmene Parantez içindeki kısımlar TRT Arşivindeki şekliyledir. TRT İstanbul Radyosu THM Müdürlüğü tarafından 14.08.1975 tarihinde derlenmiştir. Rept. No Ladin ormanlarının ağırlıkta olduğu vadilerin ortasındaki bir dere yatağına kurulmuş olan ilçe merkezi, doğal güzellikler bakımından Trabzon'un en zengin yerlerindendir. İlçenin 17 km kadar güneyindeki Sümela Manastırı (Meryem ana), Trabzon ili ve Maçka ilçesinin turizm gelirleri bakımından önem arz etmektedir.Tamamıyla yüksek dağlardan oluşan Maçka arazisi, 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise otlaklar ve dağ bitkileri ile kaplıdır. Yayla denilen bu yüksek yerler manzarası, temiz havası ve kaynak suları ile doğal güzellikler yönünden eşsizdir. Meşhur Zigana Geçidi de buradadır. Ünlü ve Trabzon ilinin turizm potansiyeli en yüksek yörelerinden biri olan Şolma Yaylası, turizm merkezi olarak ilan edilmiştir lçenin Şolma Yaylası; merkeze 22 km uzaklıkta çam ormanları ile çevrilmiş, soğuk suyu düz çimenleri ve çeşitli kokulu çiçekleri ile görülmeye değer bir yayla konumundadır.Maçka ilçesinde turistik değerlere sahip görülmeye değer birçok yayla vardır. Bunlardan bazıları; Kiraz Yaylası, Labazen Yaylası, Kulindağı Yaylası, Mağura Yaylası (her yıl ağustos ayının ilk pazarı mağura yayla şenliği olarak kutlanmaktadır.) , Figanoy Yaylası ve Lişer Yaylalarıdır. Lişer Yaylası (Ocaklı-ispela) her yıl 7 Temmuz günü çevre yaylalar ve köylerden gelen insarılarla "Soğuksu Şenlikleri"ni kutlamaktadır. 2500 yıllık bir geçmişi sahip olan Maçka, Trabzon'u Erzurum ve Erzincan'da yaşayan insanlara bağlayan bir yayla-köprüsü konumunda olmuştur bu tarihlerden beri.Sırasıyla Roma, Bizans ve Fatih Sultan Mehmet zamanında ise Osmanlı topraklarına katılan Maçka, 1916'da Rusların işgaline uğramış, 1918'de ise Rusların çekilmesiyle tekrar geri alınmıştır.Maçka'da bulunan tarihi değerler ise;Maçka'ya 17 km uzaklıkta, Altındere Milli Parkı içindeki, su kemerleri, kilise ayazma, mutfak, öğrenci odaları, kütüphane, erzak depoları ve mahzenleriyle 4. yy'da Atinalı iki keşişin bir mağarayı genişleterek yaptığı Sümela Manastırı,270 ve 317 tarihleri arasında kurulduğu belirtilen Maçka'ya 8 km uzaklıkta, Gümüşhane karayolu üzerinde, çam ormanları arasında yer alan Vazelon Manastırı,Kuştul Köyü'nde vadiye hakim bir tepe üzerinde kurulu olan Kuştul Manastırı. Enstrumantal Fon Müzikleri Horonu Maçka Yolları Taşlı Sürmene Trabzon Türküler Piyano Eser Video Mp3 Ses Şarkı Sözü Akoru Özgün Özel Meşhur yöre Bölge İnstrumantal Karaoke Ezgi Slow Sözsüz Müzik Avlunun etrafındaki binalarda odalardaki dolapları, hücreleri, ocakları ile Türk sanatının etkileri de görülmektedir.Manastırın ana ünitesini meydana getiren kaya kilisesinin ve ona bitişik şapelin iç ve dış duvarları fresklerle donatılmıştır. Kaya kilisesinin içinde avluya bakan duvarda III. Alexios dönemine ait fresklerin varlığı tespit edilmiştir. Şapeldeki freskler ise 18. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve üç ayrı devirde yapılan üç tabaka görülmektedir. En alt tabakanın freskleri daha üstün niteliktedir.Sumela Manastırı’nda yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular İncil’den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem Ana’nın hayatı ile ilgili tasvirlerdir.Manastırın tehlike arzeden önemli bir bölümü restore edilmiş olup, restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam etmektedir KARAOKE ENSTRUMANTAL SENFONİ SENFONİK SENFONİSİ POLİFONİ POLİFONİK RESİTAL RESİTALİ İNSTRÜMANTAL KONSER FON MÜZİĞİ KARAOKE MOLEDİ MELODİK KİTAP EZGİ SÖZSÜZ ÇALGISAL ESER HARİKA GÜZEL DİNLETİ ORJİNAL VİDEO KLİBİ İLAHİ ENSTRÜMAN TÜRKÜ ŞARKI İLAHİ ESER ŞARKISI ŞARKILAR TÜRKÜSÜ TÜRKÜLER YÖRE YÖRESİ YÖRELERİ BESTE MAKAM AKUSTİK SAZ BAĞLAMA RİTM FON MÜZİĞİ KARAOKE MOLEDİ MELODİ KİTAP EZGİ SÖZSÜZ ÇALGISAL ESER HARİKA GÜZEL DİNLETİ ORJİNAL VİDEO KLİBİ ENSTRÜMAN İL ŞEHİR PİYANO PİYANOLAR PİYANİST PİANO PIYANO PİYONA REPERTUAR SOLO MÜZİK MÜZİKLERİ OYUN HAVASI FOLKLOR DANSI EKİP GRUBU HAVALARI BEĞEN DERS NOT POP TÜRKÇE TÜRK HALK SANAT MÜZİĞİ MÜZİKLERİ MUSİKİ NOTA NOTALARI ARŞİVİ SÖZLERİ DÜETİ DÜET ETNİK EZGİ AKOR ESERLERİ KONSER AYNI ZAMAN HİKAYE ÖYKÜ SOLİST TRT SHOW KLAVYE KLASİK ORG ALBÜM SHOW FASIL PEŞREV ANA BÜYÜK UZUN


12. ASUDE HAVUZLU İCMAL KAMPI KONUŞMASI - OSMANLI VE ATATÜRK

 • Duration: 1331
 • Channel: news
ASUDE HAVUZLU İCMAL KAMPI KONUŞMASI - OSMANLI VE ATATÜRK

Son dönemde konuşulan Yeni Osmanlıcılık akımının dayandığı temeller hakkında çarpıcı bir konuşma yaptı. Kırmızı başörtüsü ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan İcmal Gençlik Derneği’nin düzenlediği geleneksel yaz kampında eğitimci Asude Havuzlu kimdir? Kırmızı başörtüsü ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Asude Havuzlu kimdir? Asude Havuzlu Boğaziçi Üniversitesi Matematik mezunu bir bayan. Net olmamak ile birlikte BTP teşkilatının içinde görevli olduğu düşünülen bir hanım efendi. Bugün en çok konuşulmasının nedeni ise İcmal Kampında yapmış olduğu konuşma. İcmal Gençlik Derneği tarafından Afyon’da düzenlenen geleneksel yaz kampındaki oturumda konuşan Asude Havuzlu, birbirinden çarpıcı konulara değindi. Asude Havuzlu’nun çarpıcı konuşması şöyle: “Eskilerin bir sözü vardır, “Mazisi olmayanın âtisi de olmaz” derler. Yani geçmişini bilmeyenin geleceği de olmaz. Tarihimizi doğru bilmek ve geçmişte olan olaylardan ders çıkarmak, ibret almak geleceğe yönelik alınacak kararlarda, dostunu düşmanını, doğruyu yanlışı ayırt etmek çok önemlidir. Son dönemde halkımıza sürekli empoze edilmeye çalışılan Yeni Osmanlıcılık akımının dayandığı temelleri gelin birlikte tahlil edelim. Burada vaktimiz sınırlı olduğu için bütün padişahların dönemlerine tek tek göz atamayacağız tabi ama birkaçından örnekler vererek ne demek istediğimizi açıklayalım. Önce cennet mekan vasfıyla anılan Fatih Sultan Mehmet’le başlayalım. Ünlü Kanunnamesiyle kardeş katlini meşru kılan padişahtır kendisi. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, Fatih’ten önce de taht kavgaları vardı. Ama kardeşlerinin gözlerine mil çektirmek veya Bizans’a rehin vermek gibi yöntemlerle rakiplerini geride bırakıyorlardı. Ancak Fatih, öldürmeyi meşru hale getirdi. Yeni Osmanlıcılar bu durumu savunmak için diyorlar ki, “öyle büyük insanlar ki bu padişahlar devlet için, millet için kendi kardeşlerinden, evlatlarından bile vazgeçiyorlar. Hangimiz böyle bir fedakarlık yapabiliriz? Hangimizde var böyle bir vatan sevgisi?” Suçsuz insanları öldürenlerin ayetlerdeki yeri “Kim bir insanı (suçsuz yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de suçsuz bir insanı ölümden kurtarırsa, sanki bütün insanları ölümden kurtarmış gibidir.” (Maide, 5/32) “Kim bir mü’mini kasdi olarak öldürürse, o kimsenin cezası cehennemde (ebedi) kalmaktır.” (Nisa, 4/93) Allah kelamının üstüne söz söyleyecek halimiz yok. Şimdi bu ayetler varken bu kanunu haklı gösterebilir misiniz? Zira kardeş ve evlat katli öyle bir noktaya geliyor ki, kundaktaki bebekler, hatta hamile olan cariyelerin öldürülmesine kadar gidiyor; ola ki erkek bebek dünyaya getirirler diye. Örneğin 3. Mehmet tahta çıktığı gün 19 kardeşini boğdurtarak tarih sayfalarına kara bir leke bırakmıştır. Kanuni’nin, oğlu Şehzade Mustafa’yı öldürdüğü sahneler meşhur diziyi izlerken hepimizin kanını dondurdu ama birçoğumuzun bunu 500 sene sonra bir TV dizisinden öğrenmiş olmamız da trajikomik bir durumdu. Kanuni, Mustafa’nın oğlu Mehmet’i, Şehzade Beyazıt’ı ve 5 oğlunu da daha sonra boğdurtuyordu. Bu arada hanedan kanı kıymetli ve kutsal görüldüğünden boğarak öldürüyorlardı, kanları akıtılmıyordu. ‘Fatih’in annesi Ortodoks bir Hıristiyan olarak ölmüştür’ Fatih tahta çıktıktan sonra memleketi Sırbistan’a geri dönmek isteyen annesi Maria Despina’yı, Sırbistan’ın Toblica ve Glubotçitsa bölgelerini, dedesi Curac Brankoviç’e verdiğini bildiren bir fermanla Sırbistan’a gönderir. Dedesi ölünce annesini Osmanlı Ülkesine geri getirir ve Selanik’teki Küçük Ayasofya Manastırı ile çevresindeki geniş araziyi bir fermanla annesine tahsis eder. Aslı bugün Topkapı arşivinde bulunan bu fermanda Fatih şöyle buyurmaktadır: “Bu devrin Hıristiyan kadınlarının en yücelerinden olan anam Despina Hatun, Selanik’te Küçük Ayasofya adıyla bilinen manastırı şeriat kurallarına göre satın almış. Gerekli belgesi de varmış. Ben de uygun bulup bu fermanı verdim ki manastıra sahip olsun. Dilerse satsın, dilerse bağışlasın, hiç kimse engel olmasın, bozmasın, değiştirmesin, içindekilerden vergi alınmasın. Kimse tedirgin etmesin. Bu fermanı görenler gerçek olduğuna inansın.” Bizlerin Haseki Hüma Sultan olarak bildiğimiz Maria Despina ömrünün sonuna kadar bu manastırda rahibe hayatı yaşamış ve 1487 yılında Ortadoks bir Hıristiyan olarak ölmüştür. Fatih’in, Kayser-i Rum unvanını birçok mektubunda kullanması, üzerinde kendi silueti olan bronz madalyon bastırması -madalyon denmiş çünkü o zamana kadar sikkelerde sadece Osmanlı tuğrası bulunuyor- kendini Rum Bizans hükümdarı olarak gördüğü şeklinde yorumlanıyor. “Fatih’in mezarının bulunduğu Fatih Camii’nin ve türbenin inşa edildiği alanın çok önemli bir özelliği var: İstanbul’un kurucusu olduğuna ve şehre ismini verdiğine inanılan İmparator Konstantin de, 337’deki ölümünden sonra aynı yere defnedilmişti. İstanbul’da inşa edilmiş ilk Hıristiyan mabedi olan Havariler Kilisesi, bugün Fatih Camii’nin olduğu alanda bulunuyordu.


13. PİYANO SOLO Enstrümantal AŞKIMLA OYNAMA KUMAR DEĞİLDİR Yorum Vokal Not Notlar Notalar TURK SANAT MUZİGİ Nakarat Org Normal ton Melodisel Ezgisel Çalgı ile Çalgısal Karaoke Enstürümantal Piyanist Senfoni film sinema yerli Yeşilçam GÜNCEL NOSTALJİK DİZİLER

 • Duration: 244
 • Channel: music
PİYANO SOLO Enstrümantal AŞKIMLA OYNAMA KUMAR DEĞİLDİR Yorum Vokal Not Notlar Notalar TURK SANAT MUZİGİ Nakarat Org Normal ton Melodisel Ezgisel Çalgı ile Çalgısal Karaoke Enstürümantal Piyanist Senfoni film sinema yerli Yeşilçam GÜNCEL NOSTALJİK DİZİLER

Şarkıları Piyano Sesleri ile Enstrumantal Dinlediniz mi?. Şarkılarımızı Çok sesli (Senfoni) Form ile Acaba Sevecek misiniz? Piyanist Güneş Yakartepe, "Aşkımla Oynama Kumar Değildir Benim De Canım Var " Şarkısını Piyano Notalarını yazdı, Senfonik Form ile Piyano çaldı ve Söyledi. Türk sanat Müziği Enstrümantal Solo Piyano Serisi: 12 Çok sevilen Şarkılarımızı Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider. Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar... Aşkımla oynama, kumar değildir Seviyorum demek, hüner değildir Nakarat: Benim de canım var, bende insanım Benim de kalbim var, bende insanım Belki güzel değil, çirkinim amma Gel sen acı bari, düşürme gama (Nakarat) Piyano Yorum Vokal Not Orjinal İsim: Aşkımla Oynama Yapım yılı: 1973 IMDB Puanı: /10 Yönetmen: Aram Gülyüz Filmin Türü: Ediz Hun Filmleri, Genel, Hale Soygazi Filmleri, Hulusi Kentmen Filmleri Filmin Dili: Türkçe Oyuncular: Ediz Hun, Feridun Çölgeçen, Hale Soygazi, Hulusi Kentmen, Nubar Terziyan Etiketler: aşkımla oynama filmi, aşkımla oynama filmini izle, aşkımla oynama full izle, aşkımla oynama izle, aşkımla oynama tekparça izle, ediz hun filmleri hepsi, eski film izle, hale soygazi ediz hun filmleri, türksineması izle, yerli türk filmleri AŞKIMLA OYNAMA izle Özet :Kumar tutkunu bir adam yaşadığı ortamın içinde kaybolacakken aşk onun geleceğe dair beklentilerini değiştirecektir. Yaşadıkları problemlerin karşısında güçsüz kalan ve kumara sarılan insanlara bir örnek olan ana karakter film boyunca sorunlarla savaşmayı öğrenir. Ediz Hun Hale Soygazi Yeşim Tan Süha Doğan Muzaffer Tema Hulusi Kentmen Atıf Kaptan Nubar Terziyan Yeşim Yükselen Ekrem Gökkaya Hakan Tankut Seyhan Gümüş Feridun Çölgeçen Agah Hün Toron Karacaoğlu Levent Dönmez Timuçin Caymaz Zafer Önen Sadettin Erbil Erdoğan Esenboğa Nevin Akkaya Gülen Kıpçak Aram Gülyü video ixir Ana Sayfa Hit Videolar Son Yorumlananlar Son Oylanan Zeki Müren - Aşkımla Oynama Kumar Değildir Zeki Müren Aşkımla Oynama Kumar Degildir Zeki Müren Aşkimla Oynama Kumar Değildir Zeki Muren **aksam Olur Gizli Gizli Aglar [hq] Zeki Muren - Iste Kolen Olayim Istersen Oldur Beni Zeki Muren - Oyle Zor Ki Seni Icimden Atmak Aşkımla oynama kumar değildir e-Posta Kategori: A harfi ile başlayan klasik Türk sanat müziği şarkıları Cuma, 12 Ağustos tarihinde oluşturuldu Gösterim: 3575 Aşkımla oynama kumar değildir isimli Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : İsmet Nedim Saatçi Güfte Mehmet Erbulan Makamı : Muhayyer kürdî makamı Usûlü : Sofyan usûlü Zeki Müren yorumu: Film Yorum, film yorum, film beğen, sinema beğen, Film yorumları, Film Yorumla, filmyorumla, film yorumlarıAşkımla Oynama Kumar Değildir Turk Sanat Muzigi Org Normal ton Melodisel Ezgisel Çalgı ile Çalgısal Instrumantel MELODİK KARAOKE FON KARAOKE ENSTRUMANTAL SENFONİ SENFONİK SENFONİSİ POLİFONİ POLİFONİK RESİTAL RESİTALİ İNSTRÜMANTAL KONSER FON MÜZİĞİ KARAOKE MOLEDİ MELODİK KİTAP SEVDİM BENİ AFFET BENİ BÖYLE SEV BENİM HALA UMUDUM VAR BENİM İÇİN ÜZÜLME BİR AŞK HİKAYESİ BİR YUSUF MASALI BÖYLE BİTMESİN BUGÜNÜN SARAYLISI ÇALIKUŞU CESUR HEMŞİRE CİNAYET ÇOCUKLAR DUYMASIN DENİZ YILDIZI DİLA HANIM DOKSANLAR EN UZUN YÜZYIL ESKİ HİKAYE FATİH FATİH HARBİYE FİRUZE GÖNÜL HIRSIZI GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI GÜNEŞİ BEKLERKEN GURBETTE AŞK HER SEVDA BİR VEDA HIYANET SARMALI HUZUR SOKAĞI İKİ DÜNYA ARASINDA İNADINA YAŞAMAK İNTİKAM KAÇAK KARADAYI KARAGÜL KARDEŞ PAYI KAYIP KIZILELMA KÜÇÜK GELİN KÜÇÜK KIYAMET KURTLAR VADİSİ PUSU LALE DEVRİ MEDCEZİR MERHAMET MUHTEŞEM YÜZYIL NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR EKİP 1 O HAYAT BENİM OSMANLI TOKADI ÖTESİZ İNSANLAR PİS YEDİLİ SAKLI KALAN SANA BİR SIR VERECEĞİM ŞEFKAT TEPE SEKSENLER SEVDALUK TATAR RAMAZAN UMUTSUZ EV KADINLARI UNUTMA BENİ VİCDAN YALAN DÜNYA ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN ESKİ DİZİLER 6 MANTI 7 NUMARA ADANALI ADINI FERİHA KOYDUM AĞIR ROMAN YENİ DÜNYA AH KALBİM AİLE REİSİ AKASYA DURAĞI ALDIRMA GÖNÜL ALİYE ALTINDAĞLI ARAF ZAMANI ARKA SIRADAKİLER ASİ AŞK VE CEZA AŞK VE GURUR AŞK YAKAR AŞKA SÜRGÜN AŞKI MEMNU ASMALI KONAK AVRUPA YAKASI AYRI DÜNYALAR BABA OCAĞI BAŞROLDE AŞK BEŞİK KERTMESİ BİNBİR GECE BİR DEMET TİYATRO BİR İSTANBUL MASALI BİR YASTIKTA BİR ZAMANLAR OSMANLI BİZİM YENGE BULUTLARIN ÖTESİ BÜYÜK YALAN CANIM AİLEM CENNET MAHALLESİ ÇİÇEK TAKSİ ÇOCUKLAR DUYMASIN DADI DELİ DİVANE DELİ SARAYLI DOKTORLAR DUDAKTAN KALBE EKMEK TEKNESİ ELDE VAR PİYANO SOLO Enstrümantal AŞKIMLA OYNAMA KUMAR DEĞİLDİR Yorum Vokal Not Notlar Notalar TURK SANAT MUZİGİ Org Normal ton Melodisel Ezgisel Çalgı ile Çalgısal Karaoke Enstürümantal Piyanist Senfoni film sinema yerli Yeşilçam GÜNCEL NOSTALJİK DİZİLER YERLİ DİZİ İZLE FİLM İZ AŞKIMLA OYNAMA İZLE ÖZET KUMAR TUTKUNU BİR ADAM Senfonik Senfonisi Resital Resitali İnstrümantal sol Fon Müziği Türkü şarkı ilahi Melodik Kitap ezgi sözsüz çalgısal harika güzel dinleti Orjinal Video Klibi Ana Sayfa Foto Galeri Magazin Medya Aşk Sözleri Doğum Günü Mesajları Kapak Fotoğrafları Şiir Biyografi Diğerleri Resim Galerileri