Search your favorite song for free

1. Bakara Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 182
 • Channel: news
Bakara Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Bakara Suresi,  42 “Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin” Bak, “hakkı batıl ile örtmeyin.” Hak olan nedir ahir zamanda? Mehdiyet’tir, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın nüzulüdür. Batıl nedir? Deccaliyettir. Deccaliyetle kapatmaya çalışmayın, gizlemeye çalışmayın. Ne diyor zaten? “Hakkı gizlemeyin” yani o açığa çıkacak diyor, ortaya çıkacak, belirecek. Ebcedi, 1956 tarihini veriyor. Bir tane tarihi var bakın, “hakkı” hak olanı, gerçek olanı “batılla” yani deccaliyetle örtmeye kalkmayın. Darwinizmle, materyalizme örtmeye kalkmayın ve hak olan gerçek olanı da gizlemeyin. Mesela Kuran’ın gerçekliği,  Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhuru, Hz. İsa Mesih (a.s)’ın zuhuru. Bakın Hz. Mehdi (a.s)’ı gizliyorlar. Hz. İsa Mesih (a.s)’ın zuhurunu gizliyorlar. İttihad-ı İslam’ı gizliyorlar. Allah da gizlemeyin diyor. Ebcedi de 1956 tarihini veriyor. Demek ki, 1956’da deccaliyeti yıkacak bir sistemin başlangıcı. Bediüzzaman da diyor;  “Bilemiyorum tam çıkaramadım ama belki de yeni bir nuru Kuran’ın zuhuru” diyor. Yani “yeni bir Kuran hareketinin Risale-i Nur gibi yeni bir hareketin, bambaşka güçlü bir hareketin ahir zaman hareketinin başlangıç tarihini veriyor” diyor 1956. “Yepyeni bir nuru Kuran zuhur edecek” diyor. Yani “Risale-i Nur’dan ayrı yeni, etkili, bambaşka bir ahir zaman hareketi, Mehdiyet hareketinin başlangıç tarihini mi veriyor bilemiyorum” diyor. Bilemiyorum; tevazusundan söylüyor. Bu kadar detaya girer mi Bediüzzaman? Niye bu kadar detaya girsin? Onun üslubunda o var. “Tam kanaatim olmakla beraber” diyor bazen. Bazen “tam bilememekle beraber” diyor, “tam o kadar bilemiyorum ama” diyor, başlıyor detayları anlatmaya.


2. Bakara Suresi, 129. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 112
 • Channel: news
Bakara Suresi, 129. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: “Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder.” Bu da 1979. Bakara Suresi, 129. Peş peşe bakın, Bakara Suresi’nde. “Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi,” bir Mehdi, “gönder.” 1979. Bunu anlamazdan gelenler, Darwinizmi de anlamazdan geliyorlar, Darwinizmin çöktüğünü, materyalizmin çöktüğünü de anlamazdan geliyorlar. Anlamazdan gelme çok yaygın. "Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder.” (Bakara Suresi, 129) Bakın, “içlerinden bir Mehdi gönder.” O kavimden, o topluluktan. “İçlerinden onlara bir elçi,” bir Mehdi “gönder.” Ayetin devamında, “onlara ayetlerini okusun.” “Yeni bir kitap insin” demiyor burada, “kitabı ve hikmeti öğretsin.” Mevcut olan kitabı ve hikmeti öğretsin. Peygamberimiz (s.a.v)’e bakıyor ayet ama Hz. Mehdi (a.s)’a bakan yönüyle de o şekilde. “Ve onları arındırsın.” Arınma ne demek; fuzuli fazlalıklar vardır; arınır, saf hale gelir. Hz. Mehdi (a.s) ne yapacak? Arındıracak. Nasıl arındıracak? Yobazların hurafelerini Müslümanların üzerinden aşağı dökecek. O pislikleri dökecek. Dini konuları tenzih ederim. Hurafeleri. Şeytanın oyunlarını Müslümanların üzerinden kaldıracak. Geriye ne kalıyor? Saf vahiy, inşaAllah. Şeytanın öğretileri için diyorum pislik diye. Yoksa Kuran-ı, imani olan sözleri tenzih ediyorum. 


3. Bakara Suresi, 73 Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 95
 • Channel: news
Bakara Suresi, 73 Ayetinin Tefsiri

(Bakara Suresi’nin 73. ayetiyle ilgili izleyici sorusu üzerine) Bunun için de: "Ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun" demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız. (Bakara Suresi, 73) ADNAN OKTAR: Bu ayetin özetle anlatmak istediği, bağnaz insanların detaycılıkla, nasıl o yobazlık ruhuna büründükleri, yobazların detaya ne kadar girmek istediklerini, detaya girdikçe, İslam’dan uzaklaştıklarını, şeytanın ifasıyla dini zorlaştırıp, dini içinden çıkılmaz hale getirerek, şeytana nasıl hizmet ettiklerini anlatıyor, o ayette. Yani Yahudi Musevi o devirde Musevilerin bir kısmı bağnaz, yobazlar. Bakara Suresi, 73. Oradaki harika kısmını mı söylüyor? Mucizevi kısmını mı soruyor? DİDEM HANIM: Evet olabilir. Yeniden canlanması evet o kısmı. ADNAN OKTAR: O şimdi de, mesela dananın etinden kalbinden parça alınıyor, kalp kapakçığı takılıp ölü diriltiliyor. Burada da ne diyor; “Sığırın bir parçasıyla” ölüye dokunuluyor ve ölü diriliyor. Şu anda da zaten kalbi duran adama kalp kapakçığı alınıyor sığırdan, takılıyor ve adam diriliyor. Kuran, bu mucizeye dikkat çekmiş.  


4. Bakara Suresi, 253. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 43
 • Channel: news
Bakara Suresi, 253. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınırım. Bakara Suresi, 253-“Meryem oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik". Yani Kuran. Ebcedi kaç? Bir tane; 2017. Bakın “Meryem oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik” Apaçık belge nedir? Kuran’a göre apaçık belge, Kuran’dır. Ebcedi bir tane; 2017 tarihi. Demek ki, 2017’de olaylar olacak. 7’li bir tarih, ilginç olaylar olacak, inşaAllah.


5. Bakara Suresi, 251. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 43
 • Channel: news
Bakara Suresi, 251. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Bakara Suresi, 251-“Böylece onları Allah’ın izni ile yenilgiye uğrattılar.” Ebcedi; 2029. Şeddesiz; 1999. “Talut, Calut’u öldürdü” diyor ayetin devamında da. Yani, Hz. Mehdi (a.s), deccaliyeti yok etti, inşaAllah. 


6. Bakara Suresi, 208. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 57
 • Channel: news
Bakara Suresi, 208. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım: “Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin.” Hepiniz İslam’a girin yani İttihad-ı İslam’a girin. Şeddesiz; 1956 tarihini veriyor, şeddeli; 2016. 1956’da kim bilir ne var, 2016’da kim bilir ne var. Evet, Bakara suresi 208. ayet bu ayet. Allah bütün iman edenlere sesleniyor “Ey iman edenler” diyor “hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin” İslam’a girin. Çok manidar, 1956, şeddeli; 2016. 


7. Bakara Suresi, 273. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 41
 • Channel: news
Bakara Suresi, 273. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. 2. surenin 273. ayeti “sadakalar kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki” diyor Allah, “onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın, yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Onurludurlar, gururludurlar. Hayır her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir” diyor. Onurlu gururlu değil de onurlu. Gurur büyüklük hissi değil de onurlu. Ağrına gidiyor birisinden istemek. İnsanları rahatsız etmeyim, ayıp olmasın. Asaletinden, soyluluğundan.


8. Bakara Suresi, 62 Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 136
 • Channel: news
Bakara Suresi, 62 Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: “Yakışıklı, güzeller güzeli, Seyyid Hocam, bu ayeti açıklar mısınız inşaAllah” diyor. Bakara Suresi, 62. Şeytandan Allah’ sığınıyorum. “Şüphesiz, inananlarla” Müslümanlarla, “Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korkuya uğramayacaklar ve mahzun da olmayacaklardır” diye hükmedilmiştir. Gerçek Yahudiler, yani tahrif edilmemiş şekilde Tevrat’a uyuyorsa cennete girer. Gerçek Hıristiyan da. Ama Peygamberimiz (s.a.v)’in tabii Peygamberliğini kabul edecek, inşaAllah. O çok büyük bir zulüm olur. Sabiler, çok az şu an Sabiler. Hz. İbrahim (a.s)’ın dinine uyanlar Sabiler. Çok çok az Suriye’de var, biz tanıştık Sabilerle. Çok benziyor İslamiyet’e dinleri. Kendi kitapları var, gizli kitapları var. Peygamberimiz (s.a.v)’in Peygamberliğini kabul etmemek çok büyük zulüm olur. Kabul edecek, tahrif edilmemiş şekilde kendi kitabına uyarsa tamam, inşaAllah. Ama Peygamber (s.a.v)’in Peygamberliğini kabul etmesi lazım. Zaten ayette diyor; “zekatı verip, namazı kılmaları şartıyla” diyor Cenab-ı Allah. Peygamber (s.a.v)’i kabul ediyor. Zaten namazı kılacak; Musevi de olsa, Hristiyan da olsa namazı kılacak. Zekat vermek şartıyla, tamam, inşaAllah. Müslüman derse ki ben Hz. Musa (a.s)’a inanmıyorum, haşa; bütün peygamberleri kabul etmiyorsa, dini-imanı kalmaz. Mesela bir Hristiyan, “ben Hz. Nuh (a.s)’a inanmıyorum” dese, bitti; dini-imanı kalmaz. Gizli kitapları, biz mesela istedik, vermiyorlar. Bayağı benziyorlar. Sarıklılar. Beyaz sarık kullanıyorlar. Beyaz elbise giyiyorlar Sabiler.   


9. Bakara Suresi, 249. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 74
 • Channel: news
Bakara Suresi, 249. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Bakara Suresi 249-"Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galib gelmiştir.” Mesela Hz. Süleyman (a.s)’ın küçük bir topluluğu vardı, hakim oldular, dünya hakimiyeti oldu. Hz. Zülkarneyn (a.s)’ın küçük bir topluluğu vardı, dünyaya hakim odular. Talut-Calut kıssasında da mesela Talut’un küçük bir ordusu vardı 313 kişiydi ama Calut’un binlerce kişilik ordusunu yok ettiler. Ehli Bedir’de Peygamberimiz (s.a.v)’in yanında 313 kişi vardı, küfür binlerceydi, yok ettiler. “Allah sabredenlerle beraberdir." Ebcedi; 2010 tarihini veriyor. Bediüzzaman ne diyor; “Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lâmlar" ve "mim" ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdi'nin şakirdleri olabilir” diyor. “1910 tarihine yüz yıl ekleyin” diyor Bediüzzaman “Hz. Mehdi (a.s)’ın talebelerinin vaktini verir” diyor. 1910’a 100’ü eklediğimizde; 2010 ediyor, inşaAllah.


10. Bakara Suresi, 62 Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 136
 • Channel: news
Bakara Suresi, 62 Ayetinin Tefsiri

http://harunyahya.org/ http://www.a9.com.tr/ http://www.risaleinurdamehdi.com/ http://harunyahya.tv/tr/live/ http://tr.harunyahya.net http://KURANYETERLiDiR.com http://www.a9hd.com/ http://www.hazretimehdi.com/ http://harunyahya.org/tr/pages/id/1858/fosiller-evrimi-yalanliyor


11. Bakara Suresi, 268. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 103
 • Channel: news
Bakara Suresi, 268. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Bu bize sığınan kardeşlerimize bazı insanlar diyorlar ki “biz kendimize yetmiyoruz, kendimize harcayacak paramız yok. Kendimize yiyecek bulamıyoruz, bu insanları ne yapalım? Gönderelim, gelmesinler bunlar, biz aç kalacağız yoksa” gibi bir üslup kullanıyorlar. Bakara suresi 2. Sure’nin 268. ayetinde Cenab-ı Allah diyor ki böyle düşünen insanlara “şeytan sizi fakirlikle korkutuyor” demek ki, bu tip haberleri şeytan kışkırtıyor. “Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin eylemleri emrediyor” çirkin düşünceleri emrediyor. “Allah ise size kendisinden bağışlanma ve bol ihsan (fazl) vaat ediyor” yani bol nimet, iyilik güzellik vaat ediyor. “Allah rahmetiyle geniş olandır.” Aç kalmazsınız diyor Allah. Benim rahmetim her yeri kuşatmış, Benim bereketim rahmetim her yeri sardığı için böyle bir şey olmaz diyor Allah. “Ve bilendir” diyor Cenab-ı Allah. Şeytan, kardeşlerimizi fakirlikle korkutmasın. Ve çirkinliği emretmesin. Çirkin hareketler bunlar. Cinayet işleyen adamlara, katillere hadi gidin, sizi ne yapıyorlarsa yapsınlar dersen, bu zulüm olur. Çok büyük günah.


12. Bakara Suresi, 214. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 82
 • Channel: news
Bakara Suresi, 214. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. “Yoksa siz önceden gelip-geçenlerin hali sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar zorluk ve sıkıntıya uğradılar ve öylesine sarsıldılar ki, elçi ve beraberindeki inananlar; 'Allah'ın yardımı ne zaman?' dediler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.” (Bakara Suresi, 214) Ebcedine bakmamı istiyor kardeşimiz. Bakarım, inşaAllah. Bu ayetler genellikle, mutlaka Mehdiyet devrine bakıyor. Çünkü yüz ellinin üzerinde ayette bunu gördük. Aynı zaman da Peygamberimiz (s.a.v.)’in zamanına da bakıyor, her devre bakıyor. Bu devre, Mehdi (a.s.)’ye bakış açısından, “daha önceki Peygamberlerin, velilerin başına gelenler” gibisi, aynısı Mehdi (a.s.)’nin başına geleceği, Mehdi (a.s.)’nin de bununla karşılaşacağı anlıyoruz. Zorluk ve sıkıntıya uğramışlar onlar. Mehdi (a.s.)’nin de zorluk ve sıkıntıyla imtihan olacağını anlıyoruz. “Öylesine sarsıldılar ki” diyor, çok sarsıcı olaylar, demek ki iftiralar, baskılar, hakaretler, hapisler, saldırılar olacak. Fakat Mehdi (a.s.) sarsılmayacak, inşaAllah. Allah’ın yardımını isteyecekler, Allah’ın yardımının ne zaman olacağını belirtecekler, inşaAllah. Biz de diyoruz, on yıla kadar Allah’ın izni ile bitmiş olacak, inşaAllah. Ona işaret ediyor ayet. 


13. Bakara Suresi, 47. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 51
 • Channel: news
Bakara Suresi, 47. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: “Ey İsrailoğulları” şeytandan Allah’a sığınırım Bakara Suresi, 47- “Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.” Bir dönem mesela size değil mi? Bakın, lanetlenmeyi kabul ediyorlar ama burada da ayette de bir dönem Allah “sizi üstün kıldım” diyor. Bir dönemde de lanetlenmiş, ama kim?  Pislik yapan, yanlışlık yapanlar lanetlenmiş. Masum insan lanetlenmez. Niye lanetlensin çocuk? Çocuk Müslüman olarak doğar bir çocuk doğduğunda, neden lanetlensin? 


14. Bakara Suresi, 277. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 55
 • Channel: news
Bakara Suresi, 277. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Tamam, o zaman Kuran’dan ayet okuyayım, ver. Ya Allah bismillah. Bakın diyor ki Cenab-ı Allah Bakara Suresi 277’de, şeytandan Allah’a sığınırım. “İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler, şüphesiz onların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.” Bak “iman edip” önce bir iman edecek. Güzel amellerde bulunacak. Ne demek? Sevecen, şefkatli, merhametli, dürüst, doğru, samimi. “Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler” fakir fukara gördüğünüzde, hakikaten fakirse ona biraz yardımcı olmak. Ne olacak? Mesela eve bir kilo tereyağı alıyorsan, 200 gram götür. Sağlık kazanırsın, dağıt. Mesela 4 ekmek götürüyorsun, bir tanesini ver birisine yesin, sıhhat kazanırsın. Yani o fazlalığı yiyince bir şey kazanmıyorsun ki, zararına olur senin. 16. Rad Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 39
 • Channel: news
Rad Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Rad Suresi; 42-“Bu yurdun sonu kimindir?” Dünyanın sonu kimindir? “inkâr edenler pek yakında bileceklerdir.”  Şeddesiz; 1990, şeddeli; 2074. Son zamanlar artık “2074.” Yani 1990’a kadar atağın başladığı yıllar, 2074’de bitme aşamaları son 80’ler falan. İnşaAllah, İslam’ın hâkimiyetini göreceğiz.    


17. Nahl Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri (Allah'ın sevdiği iki ahlak özelliği: sabretmek ve tevekkül etmek - 28 Mayıs 2015 tarihli sohbetten)

 • Duration: 24
 • Channel: news
Nahl Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri (Allah'ın sevdiği iki ahlak özelliği: sabretmek ve tevekkül etmek - 28 Mayıs 2015 tarihli sohbetten)

ADNAN OKTAR: Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım; “Ki onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.” (Nahl Suresi,42) Mesela bak, sabretmek ve tevekkül etmek. Allah’ın iki sevdiği beğendiği ahlak. Bir sabır bir de tevekkül. Tevekkül ne demek? Demek ki büyük olaylarla karşılaşacak mümin ve tevekkül edecek. Sabredecek ve tevekkül edecek. Tevekkül ediyor, telaşlanmıyor, üzülmüyor, korkmuyor. http://www.a9.com.tr/izle/209098/Kuran-Tefsiri/Nahl-Suresi-42-Ayetinin-Tefsiri--(Allahin-sevdigi-iki-ahlak-ozelligi-sabretmek-ve-tevekkul-etmek---28-Mayis-2015-tarihli-sohbetten) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo


18. Ra’d Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 88
 • Channel: news
Ra’d Suresi, 42. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım, “Bu yurdun sonu, kimindir,” dünyanın sonu kimindir, “inkar edenler pek yakında bilecekler” diyor Allah. Ebcedi 1990 ve 2074. Şeddesiz 1990, şeddeli 2074. Zaten 2080’lere kadar, 2074’ler en canlı devirleri. Ama 2080’lerden sonra gerileme başlıyor. Ama 2074’lere kadar canlılığın devam edeceğini gösteriyor Cenab-ı Allah. 1990’larda da atağa geçeceği anlaşılıyor Mehdiyet’in. “Bu yurdun sonu kimindir…” Kimin? Hz. Mehdi (a.s) ve İsa Mesih (a.s)’ın. “…inkar edenler pek yakında bileceklerdir” diyor. Pek yakın şu an. Yurttan kastı Cenab-ı Allah’ın, dünya. “Bu yurdun sonu kimindir?” Çünkü daha önce deccale ait, deccal hakimiyeti vardı. Şimdi Hz. Mehdi (a.s) hakimiyeti. Allah ‘Hadi’ ismiyle tecelli ediyor çünkü. “Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler,” yani Darwinistler, materyalistler, ateistler, kim olursa olsun, işte vahşi kapitalistler, komünistler, faşistler, hepsi, “pek yakında bileceklerdir” diyor Allah. Vaktin de az olduğu anlaşılıyor. Mesela 2074. Bediüzzaman diyor, “2080’lere doğru gerileme başlayacak” diyor. Hakimiyetin ne kadar kısa süreceği oradan anlaşılıyor. 


19. Bakara Suresi, 247, 248, 251, 249, 253, 256 Ayetlerinin Tefsiri

 • Duration: 1258
 • Channel: news
Bakara Suresi, 247, 248, 251, 249, 253, 256 Ayetlerinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Bakara Suresi 247. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Allah size Talut’u Melik olarak, kral olarak, lider olarak gönderdi.” Yani Hz. Mehdi (a.s), Hz. Mehdi (a.s)’a işaret ediyor. Bakın hayrettir, bir tane ebcedi var; 1979 Hicri 1400’ü veriyor. Çok acayip. Sadece Hz. Mehdi (a.s)’in tarihini veriyor o kadar, başka yok. Talut kıssası bir tane, bir kraldan, bir liderden bahsediliyor ki direkt Hz. Mehdi (a.s)’ı anlatıyor, inşaAllah. Hz. Mehdi (a.s)’a işarettir. “Allah size Talut’u Melik olarak” yani Mehdi olarak “gönderdi.” Şeddeli; 1979-Hicri 1400. Net. Bakın yobazlar kaldıramıyorlar onun liderliğini o devirde, “Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyiz” diyorlar. Daha çok ilim var bizde, hocalar var, alimler var, o kim oluyor? diyorlar haşa. Bir de mal sahibiyiz diyorlar, mülk sahibiyiz, imkan sahibiyiz, siyasi gücümüz var, imkanımız var, biz varken ne alaka diyorlar, niye ona oluyor ki diyorlar. Peygamber diyor ki: “O şöyle demişti: “ Doğrusu Allah size onu seçti.” 1996 tarihini veriyor. Hayrettir. “Doğrusu Allah size onu seçti.” 1996. “Allah kime dilerse mülkünü verir.” 1989. “Allah rahmeti geniş olandır, bilendir.” 2036. Ayet peş peşe. Mehdiyet’in tarihini veriyor Kuran adeta. Ebcedle peş peşe. Ve Tabutun-Kutsal Sandığın bulunmasından bahsediyor Allah burada, ki, Hz. Mehdi (a.s) çıkaracaktır biliyorsunuz. “Onun hükümdarlığının belgesi” Mehdiliğinin belgesi, “size Tabut’un gelmesi olacaktır.” Allah diyor bakın Kuran’da, Tabut’u Sekine, Kutsal Sandık. Hz. Musa (a.s)’ın sandığı. “Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur” kalbinize bir ferahlık ve huzur, iman güvencesi gelecek diyor, kalbiniz rahatlayacak diyor. ‘Mehdi Tabutu getirip Mescid-i Aksa’nın önüne koyunca, bütün Hıristiyan ve Müslüman kitle olduğu gibi Müslüman oluyorlar. Çok büyük bir kitle Müslüman olur” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) Mehdi devrinde. Daha Mehdi devrinde, Hz. İsa Mesih çıkmadan, Tabutu görmeyle. Tabutu Sekine, o Kutsal Sandık’tan bahsediliyor. “Musa ailesinden ve Harun ailesinden” bakın çok manidar, “Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var;” eşyalar, o Sandığın içinde duruyor diyor Allah. “Onu melekler taşır” diyor, melekler koruyor diyor Allah. Şu an saklı bu Sandık, muhafaza oluyor. “Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.” Neye delil var? Hz. Mehdi (a.s)’in hak olduğuna. Hz. İsa Mesih (a.s)’ın hak olduğuna inşaAllah. O devirde de Allah, Cenab-ı Allah delil olarak gösteriyor Tabut’u, Tabut-u Sekine’yi. “Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var” Dolu içi. Bir kase manna, kapalı orijinal, o devrin mannası. Hz. Musa (a.s)’a gelen o tabletlerden bir tanesi, bir parçası. Hz. Süleyman (a.s)’ın asası, parçası ama parçası olarak var, bütün değil. Gömlekleri, kıyafetler. Çok fazla kutsal emanet onun içerisinde. O Sandığın bir özelliği de, bozulmayı önlüyor. Allah öyle bir mucize meydana getirmiş, maşaAllah. Bozulmuyor içindeki maddeler. Zaten bozulacak gibi malzeme de değil onlar, yani çürüyecek gibi malzeme değil. Manna zaten bozulacak bir şey değil. Alenen Mehdiyet anlatılıyor, alenen. Bakın “ Doğrusu Allah size onu seçti.” 1996. Bir tane tarih var. Mehdiyet’in en zorlu yılları, inşaAllah. Şeddeli 2027 tarihini veriyor. O da, dünya hakimiyeti, inşaAllah. “Allah kime dilerse mülkünü verir.” Yani dünya mülkü. Kime verecek? Hz. Mehdi (a.s)’a, inşaAllah. Mülk; hem siyasi güç, hem mal, her şey anlamına gelir, inşaAllah. “Allah rahmeti ve gücü geniş olandır.” Bakın “Allah size Talut’u Melik olarak gönderdi.” Kral olarak-Mehdi olarak gönderdi. Net tarih; 1979, açıp bakın. Yobazlar da, o zaman da bir türlü hazmedememişler o devrin Mehdisini. Diyorlar: “İlim bizde, irfan bizde, mal bizde, mülk bizde, siyasi güç bizde. O kim oluyor? Talut nasıl olur?” diyorlar. “Allah size onu seçti” diyor Cenab-ı Allah. Ve “Tabut’u ona delil olarak veriyorum” diyor. Alenen Mehdiyet anlatılıyor açıkça, çok net, sarahaten. Talut ve Calut; yani Talut; o devrin Mehdisi, Calut; o devrin deccali. “Böylece onları, Allah’ın izniyle yenilgiye uğrattılar.” Ebcedi 2029 tarihini veriyor. Yani bu mucize. Niye 3418 değil? Niye 1515 değil? Niye 4758 değil? 2029 tarihini veriyor. “Davud Calut’u öldürdü.” Yani manen deccaliyeti yok ediyor, yerle bir ediyor, inşaAllah. “Allah da ona mülk ve hikmet verdi.” Yani hakimiyet, hakimiyet ve hikmet, güzel konuşma verdi. “Ona dilediğinden öğretti. Allah, alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir.” 2024, ebcedi. Dolu ayetler, maşaAllah. “İşte bunlar, Allah'ın ayet


20. Bakara Suresi, 90. Ayetin Tefsiri (Peygamberimiz (sav)'e Peygamberliğin Gelmesi Münafıkların Çok Ağırına Gitmişti)

 • Duration: 43
 • Channel: news
Bakara Suresi, 90. Ayetin Tefsiri (Peygamberimiz (sav)'e Peygamberliğin Gelmesi Münafıkların Çok Ağırına Gitmişti)

ADNAN OKTAR: Bakara Suresi 90, “Allah'ın kullarından, dilediğine Kendi fazlından (peygamberliği) indirmesini,” şeytandan Allah’a sığınırım. “Kıskanarak ve hakka başkaldırarak' Allah'ın indirdiklerini tanımamakla, nefislerini ne kötü şeye karşılık sattılar. Böylelikle gazab üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır” diyor Allah. Peygamberimiz (sav)’e peygamberliğin gelmesi münafıkların acayip ağırına gidiyor, çok ızdırap duyuyorlar. Allah onlara bela vereceğini söylüyor. Ki nitekim de verdi belalarını. http://www.a9.com.tr/izle/238521/Kuran-Tefsiri/Bakara-Suresi-90-Ayetin-Tefsiri-(Peygamberimiz-(sav)e-Peygamberligin-Gelmesi-Munafiklarin-Cok-Agirina-Gitmisti) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo