Search your favorite song for free

1. Adalet Meslek Etiği 1.Ders (Açık Sınıf 2013 - 2014)

 • Duration: 1170
 • Channel: school
Adalet Meslek Etiği 1.Ders (Açık Sınıf 2013 - 2014)

Konu: Bu bölümde ahlak ve etik konusunu işleyeceğiz. http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr.


2. Adalet Meslek Etiği - 4.Ders (Açık Sınıf 2013 - 2014) - TRT Okul

 • Duration: 1179
 • Channel: school
Adalet Meslek Etiği - 4.Ders (Açık Sınıf 2013 - 2014) - TRT Okul

Konu: Kamu görevlileri etik kurulu http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr.


3. Adalet Meslek Etiği - Ders 1 - Açık Sınıf - TRT Okul

 • Duration: 1170
 • Channel: school
Adalet Meslek Etiği - Ders 1 - Açık Sınıf - TRT Okul

Konu: Adalet Meslek Etiği http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr.


4. Adalet Meslek Etiği - Ders 2 - Açık Sınıf - TRT Okul

 • Duration: 1175
 • Channel: school
Adalet Meslek Etiği - Ders 2 - Açık Sınıf - TRT Okul

Konu: Adalet Meslek Etiği http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr.


5. Adalet Meslek Etiği - 2.Ders (Açık Sınıf 2013 - 2014)

 • Duration: 1175
 • Channel: school
Adalet Meslek Etiği - 2.Ders (Açık Sınıf 2013 - 2014)

Konu: Bu bölümde meslek etiği ve yolsuzluk konusunu ele alacağız. http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr.


6. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

 • Duration: 549
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 2

Kamu hizmeti bilinciyle eylemde bulunmaya ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Dürüstlük ve saygınlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Hesap verebilirlik ve saydamlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Çıkar çatışması durumlarıyla ilgili etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz.


7. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

 • Duration: 576
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

Bangalore Yargı Etiği’nde yer alan etik ilkeleri özetleyebileceksiniz.


8. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite3 - Uzman Anlatımı1

 • Duration: 1176
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite3 - Uzman Anlatımı1

Kamu etiğini bir meslek etiği olarak tanımlayabileceksiniz. Türk kamu yönetimini yolsuzluk açısından değerlendirebileceksiniz.


9. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 4

 • Duration: 663
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 4

Kamu hizmeti bilinciyle eylemde bulunmaya ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Dürüstlük ve saygınlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Hesap verebilirlik ve saydamlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Çıkar çatışması durumlarıyla ilgili etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz.


10. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 3

 • Duration: 609
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 3

İnsan haklarının felsefi temellerini tartışabileceksiniz. Kamu etiği ve insan hakları ilişkisi çerçevesinde adil yargılanma hakkının unsurlarını listeleyebileceksiniz.


11. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 3

 • Duration: 635
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 3

Kamu hizmeti bilinciyle eylemde bulunmaya ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Dürüstlük ve saygınlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Hesap verebilirlik ve saydamlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Çıkar çatışması durumlarıyla ilgili etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz.


12. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Duration: 546
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Bangalore Yargı Etiği’nde yer alan etik ilkeleri özetleyebileceksiniz.


13. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

 • Duration: 577
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Ahlâk ve etik kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Etiğin temel sorunlarını tartışabileceksiniz.


14. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

 • Duration: 644
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Bangalore Yargı Etiği’nde yer alan etik ilkeleri özetleyebileceksiniz.


15. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite6 - Uzman Anlatımı1

 • Duration: 1144
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite6 - Uzman Anlatımı1

Kamu hizmeti bilinciyle eylemde bulunmaya ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz Dürüstlük ve saygınlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Hesap verebilirlik ve saydamlığa ilişkin etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz. Çıkar çatışması durumlarıyla ilgili etik davranış ilkelerini listeleyebileceksiniz.


16. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

 • Duration: 623
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

Kamu etiğini bir meslek etiği olarak tanımlayabileceksiniz. Türk kamu yönetimini yolsuzluk açısından değerlendirebileceksiniz.


17. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite1 - Uzman Anlatımı1

 • Duration: 1170
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite1 - Uzman Anlatımı1

Ahlâk ve etik kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Etiğin temel sorunlarını tartışabileceksiniz.


18. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 4

 • Duration: 591
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 4

İnsan haklarının felsefi temellerini tartışabileceksiniz. Kamu etiği ve insan hakları ilişkisi çerçevesinde adil yargılanma hakkının unsurlarını listeleyebileceksiniz.


19. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Duration: 543
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Ahlâk ve etik kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Etiğin temel sorunlarını tartışabileceksiniz.


20. ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Duration: 561
 • Channel: school
ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Ahlâkî değerlendirmeye açık eylemlerin günlük hayattaki gerekçelendirilme örneklerini listeleyebileceksiniz. Eylemlerin genel bir kuralla gerekçelendirilme olanaklarını betimleyebileceksiniz. Ahlâkî yargıların doğruluğunu tartışabileceksiniz.