Search your favorite song for free

1. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 9:50
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

İletişim araştırmalarının ilgilendiği konuları belirtebileceksiniz. Alanyazındaki iletişim araştırmalarını sınıflayabileceksiniz.


2. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 9:58
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Bilimin temel kavramlarının neler olduğunu sıralayabileceksiniz. Bilimin her bir temel kavramını açıklayabileceksiniz. Bilimin temel ...


3. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:14
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

İletişimde kullanılan araştırmaları tanımlayabileceksiniz. İletişimde kullanılan araştırmaların nasıl uygulandığını ...


4. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:18
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden neden farklı olduğunu açıklayabileceksiniz. Bilimsel bilginin temel niteliklerini ...


5. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

 • Published: 5 months ago
 • Duration: 10:25
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 6 Konu Anlatımı 1

Nitel araştırma yöntemlerini betimleyebileceksiniz. Nitel veri toplama araçlarını açıklayabileceksiniz. Nitel veri çözümleme ...


6. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

 • Published: 5 months ago
 • Duration: 10:05
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

İçerik analizini tanımlayabileceksiniz. İçerik analizinin kullanıldığı araştırmaları açıklayabileceksiniz. İçerik analizinin aşamalarını ...


7. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

 • Published: 5 months ago
 • Duration: 9:34
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Araştırma maliyetlerini belirleyebileceksiniz. Araştırma maliyet unsurlarını açıklayabileceksiniz. Fon kaynaklarını tanımlayabilecek ...


8. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite5 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 5:23
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite5 Özet

Temel kavramları tanımlayabileceksiniz. Araştırmanın aşamalarını özetleyebileceksiniz. Sorun belirleme ve tanımlama ölçütlerini ...


9. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite4 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 6:05
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite4 Özet

İletişimde kullanılan araştırmaları tanımlayabileceksiniz. İletişimde kullanılan araştırmaların nasıl uygulandığını ...


10. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite6 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 2:52
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite6 Özet

Nitel araştırma yöntemlerini betimleyebileceksiniz. Nitel veri toplama araçlarını açıklayabileceksiniz. Nitel veri çözümleme ...


11. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite1 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 8:18
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite1 Özet

Bilimin temel kavramlarının neler olduğunu sıralayabileceksiniz. Bilimin her bir temel kavramını açıklayabileceksiniz. Bilimin temel ...


12. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite2 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 6:03
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite2 Özet

Bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden neden farklı olduğunu açıklayabileceksiniz. Bilimsel bilginin temel niteliklerini ...


13. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite7 Özet

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 4:25
 • By
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ünite7 Özet

İçerik analizini tanımlayabileceksiniz. İçerik analizinin kullanıldığı araştırmaları açıklayabileceksiniz. İçerik analizinin aşamalarını ...


14. SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 10:32
 • By
SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerini özetleyebileceksiniz. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ...


15. İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:23
 • By
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

İletişim alanında yapılan ilk araştırmaların sonuçlarını açıklayabileceksiniz. İletişim araçlarının uzun vadeli etkilerini ...


16. İKNA EDİCİ İLETİŞİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 11:24
 • By
İKNA EDİCİ İLETİŞİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

İkna kuramlarını betimleyebileceksiniz. İkna kuramları arasındaki farklılıkları aktarabileceksiniz. Her bir ikna kuramının gelişim ...


17. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI - Ders Tanıtım

 • Published: 1 year ago
 • Duration: 5:03
 • By

18. KURUMSAL İLETİŞİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 10:55
 • By
KURUMSAL İLETİŞİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Kurum kültürünü kavramını açıklayabileceksiniz. Kurumsal kültüre neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayabileceksiniz. Kurum ...


19. KURUMSAL İLETİŞİM - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

 • Published: 6 months ago
 • Duration: 11:15
 • By
KURUMSAL İLETİŞİM - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Kurum, iletişim ve yönetim kavramlarını ayırt edebileceksiniz. Kurumları sınıflandırabileceksiniz. Kurumsal iletişim amaç ve ...


20. BİREYLERARASI İLETİŞİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

 • Published: 7 months ago
 • Duration: 8:48
 • By
BİREYLERARASI İLETİŞİM - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Bireylerarası iletişimde, dinleme sürecini çözümleyebileceksiniz. Dinleme becerilerini tanıyacaksınız. Bireylerarası iletişimde ...